އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު ހިންގީ ފައިސާ ޗާޕްނުކޮށް: ރައީސް

މި ސަރުކާރުން މަޝްރޫއުތައް ހިންގަމުންދަނީ ފައިސާ ޗާޕުނުކޮށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ކެޕިޓަލް ހަރަދު ދަށްވެފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ރޭ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް -- ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކަށް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރީ ލޯނު ނަގައިގެން ކަމަށެވެ.ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭރު ހަގީގަތުގައި ހިންގިފައިވަނީ 900 ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު އެވެ."އަޅުގަނޑުމެން ލޯނު ނުނަގައި އޯވާޑްރާފްޓު ނުނަގައި 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު އެހެރީ ހިންގާފައި،" ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް މަޖިލިސް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވުން ވަރަށް މުހިންމެވެ.ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުމުގައި މަޖިލީހުގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑު ކަން ތަކުރާރުކޮށް ފާހަގަކުރައްވައި، ރައީސް ވަނީ މި މަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތެއް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއަށް ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިދިޔަ ސަރުކާރު ނިމުނުއިރު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 27 މަޝްރޫއަކާއި ބަނދަރު ހެދުމާއި ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ 30 މަޝްރޫއެއް އޮތީ ހުއްޓިފަ އެވެ.މީގެ އިތުރުން މިސްކިތް ބިނާކުރުމުގެ 20 މަޝްރޫއަކާއި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ ހަތް މަޝްރޫއެއްގެ އިތުރުން 11 ރަށެއްގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ 220 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް އޮތީ ހުއްޓިފަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ގައުމު ހިންގާނީ ފައިސާ ޗާޕްނުކޮށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ކަމަށެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ