ޕީ.ޕީ.އެމް ޕްރައިމަރީ: އަންހެނުންގެ ޓިކެޓު ކާމިޔާބުކުރީ މަރިޔަމް ސަޢީދާ އަދި ރަޝީދާ އަބްދުﷲ!

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން މީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރާނެ ދެ ފަރާތަކަށް މަރިޔަމް ސަޢީދާ އަދި ރަޝީދާ އަބްދުﷲ ހޮވިއްޖެއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ