މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ޗާޕް ކުރީ 287،462 ވޯޓު ކަރުދާސް

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓަށް ޗާޕް ކުރި ވޯޓު ކަރުދާހުގެ އަދަދު އާންމު ކޮށްފައިވާއިރު އިންތިހާބަށް ޗާޕުކުރާ ވޯޓު ކަރުދާހުގެ އަދަދު އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނުގެ ދަށުން އާންމު ކުރަން ޖެހެ އެވެ.
މި އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް އިލެކްޝަނުން 287،462 ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕު ކޮށްފި އެވެ.
މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕް ކުރީ ޒަމާންވީ ޗާޕްހާނާ، ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާސް އެންޑް ޕަބްލިޝާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެނެވެ. -- މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އިލެކްޝަނުން މިހާރު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ.މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓަށް ޗާޕް ކުރި ވޯޓު ކަރުދާހުގެ އަދަދު އާންމު ކޮށްފައިވާއިރު އިންތިހާބަށް ޗާޕުކުރާ ވޯޓު ކަރުދާހުގެ އަދަދު އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނުގެ ދަށުން އާންމު ކުރަން ޖެހެ އެވެ. އަދި މިފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި 93 ދާއިރާއަކަށް 368 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއި އިރު 600 އަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަ އެވެ. މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓްލުމުގެ ހައްގު 284،663 މީހަކަށް ލިބިގެންވެ އެވެ.
މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ