އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަން ފަށަނީ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ރައީސް އޮފީހުން ގަވާއިދުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަން ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.
ރައީސް އޮފީހުގެ އައު ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް މިއަދު ވަނީ މީޑިއާ އަދި އާންމުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.
މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ގަވާއިދުން ރައީސް އޮފީހުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަން ފެށުމާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ނޫސްވެރިން ބޭނުންވާނެ މައުލޫމާތުތައް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.
އަދި މީޑިއާތަކުން ރައީސް އޮފީހަށް ހާއްސަކުރާ ނޫސްވެރިންގެ ޓީމް އުފެއްދުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.
President @ibusolih met with me today to set the path for improved media & public communication mechanisms. Few things include:
– Regular press conferences from February onwards– Improving our information conduits to ease media accessibility– Creating @presidencymv Press Corps pic.twitter.com/gTjFNnbl3i
— Mohamed Mabrook Azeez (@mabrouq) January 14, 2021
އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ގަވާއިދުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަން ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ރައީސް އޮފީހުން އެންމެފަހުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ