މޫސުން ގޯސް: ދެކުނަށް ވައިޓް އެލާޓް

މޫސުން ގޯސްވެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.
މެޓް އޮފީހުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ލ .އަތޮޅުން އައްޑުއާ ހަމައަށެވެ. މި އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ ހެނދުނު 10:30 އާ ހަމައަށެވެ.
މި ވަގުތުތަކުގައި ބާރަށް ގުގުރުމާއެކު ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ.
މި ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މޫސުން ގޯސް ދުވަސްވަރަކެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ