އަބްދުއްރަހީމް ހައްޔަރު ކޮށްފި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ހިންގުމާއި ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި ޕީއެންސީގެ ރައިސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.
މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވީ އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ހީނާ ވަލީދު އެވެ. ހީނާ ވިދާޅުވީ އަބްދުއްރަހީމް ހައްޔަރު ކުރީ ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭރަށް ނިކުންނެވުމާއި އެކު ކަމަށެވެ.
އެހެންނަމަވެސް އަބްދުއްރަހީމް ހައްޔަރުކުރި ސަބަބެއް ހީނާ ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ