ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާންވީ ބަޣާވާތާއި މަނީ ލޯންޑަރިންއާ ދެކޮޅަށް: ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުސްވެފައިވާ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް މެމްބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާންވީ ބަޣާވާތާއި މަނީ ލޯންޑަރިންއާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
(ތަފްސީލު އަންނަނީ)
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ