ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މާޗު އުމްރާ ކެންސަލް ކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ސައުދީ އަށް އުމްރާ އަށް ދިޔުން އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން މަނާކުރުމާއެކު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ މާޗު މަހުގެ އުމްރާ ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ