ދިއްފުށީ ސްކޫލް ކުއްޖަކަށް، ބޮޑުބޭބެ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ކ. އަތޮޅު ދިއްފުށީ ސްކޫލު ކުއްޖަކަށް، އެކުއްޖާގެ ބޮޑުބޭބެ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުލުސްްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
މެންބަރު ނަސީމް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރިޔަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި، ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ