ރައީސް މައުމޫނު ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ދާދި ދެންމެއަކު އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓުވީޓުގައި ރައީސް މައުމޫން ވަނީ މިއަދު އެމަނިކުފާނު ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު އެދެނީ އެމަނިކުފާނާއި، ކޮވިޑު-19 ޖެހިފައި ތިބި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް ކަމަށެވެ.ބައެއް މަސްދަރުތަކުން މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. 
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
0 %
އުފާވި
0 %
ދެރަވި
0 %
ރުޅިއައި
0 %
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
ފޮނުވާ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ