ހަތަރު ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމާއެކު 1،000 ގޮނޑި އެމްޑީޕީން ނަގާނެ: ނަޝީދު

ހަތަރު ސިޓީގެ މޭޔަރުގެ މަގާމާއެކު ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން 1،000 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
(ތަފްސީލު އަންނަނީ)
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ