ބީއެމްއެލްއިން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތު ކުރެވޭ އަދަދު ލިމިޓު ކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ޑޮލަރު ވަރަށް ބޮޑުތަކުން މަދުވެފައި ވުމާ އެކު، މިއަދުން ފެށިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ދޫކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކުން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވޭނެ އަދަދުތައް ކުޑަކޮށްފި އެވެ.
އެގޮތުން ދެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ކާޑަކުން ބޭނުންކުރެވޭނީ 750 ޑޮލަރާ ހަމައަށެވެ. ރާއްޖޭގައި ނަމަ ކާޑުތަކުން އޮންލައިންކޮށް ބޭރުގެ މުއާމަލާތްކުރެވޭނީ ކާޑަކުން މަހެއްގެ މައްޗަށް 250 ޑޮލަރާ ހަމައަށެވެ.
ހޮސްޕިޓަލް، ކޮލެޖު އަދި ސްކޫލް ފީ ދެއްކުމަށް ދިވެހި ރުފިޔާ އެކައުންޓުން ޑޮލަރުން ފައިސާ ހޭދަ ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަހިކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވެސް ބީއެލުން ބުނެ އެވެ.
New limits on BML Debit and Credit cards for Foreign Transactions. Please view the below links for more details. Press release: https://t.co/YWTLmqix7aFAQs: https://t.co/L5hpbBzakE pic.twitter.com/KCvxbJ1Xgl— Bank of Maldives (@bankofmaldives) September 16, 2020
ދިވެހި ރުފިޔާ އެކައުންޓުން ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި މުއާމަލާތު ކުރެވޭނެ އަދަދުތަކަށް ބީއެމްއެލުން ބަދަލު ގެނައި ނަމަވެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓުން މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުންޏެވެ.
އެ ބޭންކުން ބުނީ މި ބަދަލާ ގުޅިގެން ބޭންކުގެ 95 ޕަސެންޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެކަމުގެ އަސަރު ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ މިއީ މި ވަގުތުގެ ހާލަތަށް ބަލައި ބޭންކުން ކޮންމެހެން އަޅަން ޖެހުނު ވަގުތީ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށާ، މި ހާލަތު ބަދަލުވުމާއެކު ބޭންކުން މި ނިންމުން ރުޖޫއުއަ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑް- 19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން މިވަނީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އިތުރުން ދުނިޔެވެސް ނުދެކޭފަދަ އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ