އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވެއްޓުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

މާލޭގެ އިމާރާތެއްގެ މަތިން މިއަދު ވެއްޓުނު މީހާ މަރުވެއްޖެއެވެ.
އެ މީހާއަށް އެންމެ ފަހުން ފަރުވާދީފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗުގެ އިމަޖެންސީގައެވެ.
އެ މީހާ ވެއްޓުނީ އިމާރާތުގެ ނުވަވަނަ ފަންގިފިލާގެ ސިޑިގޮޅިން އެންމެ ތިރިއަށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.
ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަން ނުދީ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގައި އާއްމު ކަމެކެވެ. އެފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހިނގާފައި އެބަހުއްޓެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ