"ކައުންސިލްތައް ސަރުކާރަށް ދީފި ނަމަ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް މިސްރާބު ޖަހާނެ"

ކުރިޔަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ސަރުކާރަށް ދީފި ކަމަށްވާ ނަމަ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކަށް މިސްރާބު ޖަހާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަދުގެ ސަރުކާރަށް ގިނަ ވައުދުތަކެއް ފުދިފައިނުވާއިރު އަދި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވައުދުވި މިނިމަމް ވޭޖުވެސް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާއިރު ކައުންސިލް އިންތިހާބު ސަރުކާރަށް ދީގެން ފެންނާނީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ކަމަށެވެ.
"ވަޒީފާގެ ޕްރޮބޭޝަން ދިގުކޮށް ބައެއް ސަބްޖެކްޓުތައް ހުއްޓާލާ ތިން ބާރު މަސްހުނި ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ރައްޔިތުންނަށް ފެނޭ. ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް ސަރުކާރަށް ދީފިނަމަ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް މިސްރާބު ޖަހާނެކަން ދަންނާނެ [ރައްޔިތުން]،" އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.
Gina vaudhuthah nufudhdhi, minimum wage kanda neylhi, wazeefaage probation dhigukoh, baeh subjects huttaalai, 3 baaru mas-huni kuramundhaa manzaru, rayyithunnah feney. LC sarukaarah dheefinama, khodhumuhuthaaru verikamakah misraabu jahaanekan dhannaane.https://t.co/gBCxFaZtwq
— Adam Shareef Umar (@Adamshareefz) February 15, 2020
އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ މިއަދު އެމްޑީޕީން ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ޕޯސްޓަރުތައް ހަރު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން އަދިވެސް ތިބީ ސަރުކާރާއި އެކީގައި ސަރުކާރަށް އިންތިހާބުތައް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމުގެ ރޫހުގައި ކަމަށެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ