ކުރީގެ ރައީސް ސޯލިހު ބ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ކެމްޕޭނުގައި އެ މަނިކުފާނު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އިރު އެމްޑީޕީގެ ލީޑަޝިޕްގައި ދެމިހުންނަ ވާނެ ކަމަށް ރައީސް ސޯލި ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބ. އަތޮޅަށް ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ.
އެމްޑީޕީގެ އެޑްވައިޒަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް ސޯލިހު ބ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށެވެ.އެމަނިކުފާނު މިއަދު ފުރަތަމަ ވަޑައިގަތީ ބ. އަތޮޅު ދަރަވަންދޫ އަށެވެ. ކެމްޕޭނުގައި އެ މަނިކުފާނު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އިރު އެމްޑީޕީގެ ލީޑަޝިޕްގައި ދެމިހުންނަ ވާނެ ކަމަށް ރައީސް ސޯލި ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި ޕާޓީގެ ގިނަ ބަޔަކު ލީޑާޝިޕުގައި ތިއްބަވައިގެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ހޯދަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.
މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ