މޫސުން ގޯޯސްވެ، ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު

ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް، މާލެ ހިމެނޭހެން މެދުރާއްޖޭގެ ފަސް އަތޮޅަކަށް ރީނދޫ އެލާޓް ނެރުއްވައިފިއެވެ.
މިގޮތުން މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ރީނދޫ ސަމާލު ނެރުއްވައިފައިވަނީ ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން މ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށެވެ.
ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި، ގުގުރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭއިރު، މެދުރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށްވެސް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރުމާއެކު ގުގުރާނެކަމަށް މެޓުން ވިދާޅުވެއެވެ.
އަދި އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރިނަމަވެސް އުތުރުގެ މޫސުން އާންމުގޮތެއްގައި ރަނގަޅުވާނެކަމަށްވެސް މެޓުން ވިދާޅުވެއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ