ޝައިހް އުސްމާން އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ދީނީ ތައުލީމު ފެތުރުއްވުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ޝައިހް އުސްމާން އަބްދުﷲ އުމްރީ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.
މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޝައިހް އުސްމާން އަވަހާރަވީ މިއަދު ހެނދުނު މާލޭގަ އެވެ.
އިތުރު ތަފުސީލު އަންނަނީ …
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ