ރައީސް ޔާމީން އުފައްދަވާ ޕާޓީގެ 4000 ފޯމް އީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްސް (ޕީއެންސީ) އުފެއްދުމަށް 4000 ފޯމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.
(ތަފްސީލް އަންނަނީ)
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ