ނުވަވަނަ ބުރީން ވެއްޓުނު އިންޑިއާ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ޗާންދަނީ މަހުގައި ހުރި އިމާރާތެއްގެ މަތީން ވެއްޓިފައި ވަނީ އުމުރުން 20 އަހަރުގެ އިންޑިއާ މީހެކެވެ. އޭނާ ވެއްޓުނީ އިމާރާތުގެ ނުވަވަނަ ބުރީންނެވެ.
އިމާރާތެއްގެ މަތީން މިއަދު ވެއްޓުުނު މީހާ ފަރުވާ ދެނިކޮށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.
ޗާންދަނީ މަހުގައި ހުރި އިމާރާތެއްގެ މަތީން ވެއްޓިފައި ވަނީ އުމުރުން 20 އަހަރުގެ އިންޑިއާ މީހެކެވެ. އޭނާ ވެއްޓުނީ އިމާރާތުގެ ނުވަވަނަ ބުރީންނެވެ. އިމާރާތުގެ ނުވަވަނަ ބުރީގެ ސިޑި ގޮޅިން އޭނާ ވެއްޓުނީ އިމާރާތުގެ އެންމެ ތިރި އަށެވެ.އައިޖީއެމްއެޗުން ދެންމެ ބުނީ ފަރުވާ ދެނިކޮށް އެ މީހާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.
މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ