ވެބް ސީރީޒް "ކެހެނޭ ކޯ ހަމްސަފަރު 3" އަންނަ މަހުގެ 6 ގައި

އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ބާލާޖީގެ ޑިޖިޓަލް ގޮފި އޯލްޓް ބާލާޖީގެ ކާމިޔާބު ވެބް ސީރީޒް "ކެނެހޭ ކޯ ހަމްސަފަރު" ގެ ސީޒަން ތިނެއް އަންނަ މަހުގެ 6 ގައި ސްޓްރީމްކުރަން ނިންމައި، މީގެ ޓްރެއިލާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދައްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.
އޯލްޓް ބާލާޖީން ވަނީ މީގެ ޕްރޮމޯޝަންތައް ފަށައި ޓްވިޓާގައި މޯޝަން ޕޯސްޓަރާއި ސްޓިލް ޕޯސްޓަރުތަކެއް ވަކިވަކި ކާސްޓުންނާ އެކު ދައްކާލައިފަ އެވެ.
"ކެހެނޭ ކޯ ހަމްސަފަރު" އަކީ އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ދެ ތަރިއެއްގެ އިތުރުން ބޮޑު ކާސްޓެއް ފެންނާނެ ސީރީޒެކެވެ.
Is love enough for a relationship? Are some relations better off without a tag? Kuch Humsafar sirf Kehne Ko Humsafar hote hain? Questions that don’t have an answer will be raised on #KehneKoHumsafarHain, Season 3 trailer on 23rd May on #ALTBalaji @ektarkapoor @RonitBoseRoy pic.twitter.com/mjzeEI77tQ— ALTBalaji (@altbalaji) May 20, 2020
މީގެ ލީޑް ތަރިންނަކީ ރޯނިތު ރޯއި (ބަޖާޖް) އާއި މޯނާ ސިންގެވެ. ލޯބީގެ ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭ ސީރީޒްގެ އިތުރު ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ގުރްދީޕް ކޯލީ އާއި ޕޫޖާ ބެނަޖީ އާއި ޕަލަކް ޖެއިން އަދި އަޕޫރްވާ އަގުނިހޯތުރީ ފަދަ ތަރިން ހިމެނެ އެވެ.
Ananya who always believed in love now thinks love is flawed. She dedicated her life to work so that she can give Kabir a stable life. Will Rohit and Ana find their way back together ya woh sirf #KehneKoHumsafarHain? To know more, watch S3 trailer, 23rd May on #ALTBalaji pic.twitter.com/EBrAIsBuXA— ALTBalaji (@altbalaji) May 20, 2020
"ކެހެނޭ ކޯ ހަމްސަފަރު" ގެ ސީޒަން ތިނެސްދޭން ވަގުތު ކުޑަތަން ވަމުން އަންނަ އިރު މީގެ ފުރަތަމަ ސީޒަން 15 އެޕިސޯޑާ އެކު ގެނެސްދިނީ 2018 ގަ އެވެ. އަދި ދެވަނަ ސީޒަން 26 އެޕިސޯޑާ އެކު ގެނެސްދިނީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. ތިން ވަނަ ސީޒަނުގައި ހިމެނޭނީ ކިތައް އެޕިސޯޑް ކަމެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ.
މީގެގެ ޑައިރެކްޓަރުންނަކީ އަނިލް ވީ ކުމާރާއި ކަޕިލް ޝަރުމާ އެވެ.
When love hurts you twice, you forever lose faith in love – just like Rohit! Responsibilities aur family se dur yeh jeete hai life apne rules pe, kya purana Rohit kho gaya hai, ya buss apna dard chupa raha hai? Watch #KehneKoHumsafarHain, S3, trailer on 23rd May on #ALTBalaji pic.twitter.com/ZDBE2lYfaC— ALTBalaji (@altbalaji) May 20, 2020
އޯލްޓް ބާލާޖީގެ މޮބައިލް އެޕުން ސްޓްރީމްކުރާ މި ސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ ދެ ސީޒަން ވަނީ ދާދި ފަހުން ޒީ ޓީވީން ވެސް ގެނެސްދީފަ އެވެ. އެއީ ކޮރޯނާވައިރަހާ ދިމާކޮށް އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުނާ އެކު، އެ ޗެނެލްގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ޝޫޓިންތައް ހުއްޓުމާ ގުޅިގެންނެވެ.
"ކެހެނޭ ކޯ ހަމްސަފަރު 3" ގެނެސްދޭ އިރު، އޯލްޓް ބާލާޖީގެ "ބާރިޝް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަން ވެސް މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ވަނީ ސްޓްރީމްކުރަން ފަށައިފަ އެވެ. އޭގެ ރޯލެއް އެކްތާގެ ބައްޕަ އަދި ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖީތެންދުރާ ވެސް ކުޅެފައިވެ އެވެ.
"ބާރިޝް" ގެ ލީޑް ތަރިންނަކީ ޝަރުމަން ޖޯޝީ އާއި އާޝާ ނެގީ އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ