މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލުތައް ގްރޭޑު އަށަކުން ދަށަށް ބަންދުކޮށްފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މި ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލުތައް ގްރޭޑު އަށަކުން ދަށުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބަންދު ކޮށްފި އެވެ.
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލުތަކުގައި ސްކޫލުތަކަށް ގެންގޮސް ކިޔަވައިދޭނީ ހަމައެކަނި ގްރޭޑު އަށަކުން މަތިގެ ދަރިވަރުންނަށް ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރު ގްރޭޑުތަކަށް ކިޔަވުން ކުރިއަށް ގެންދާނީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ