ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ގެ އަދަދު މައްޗަށް! މިއަދު ސަތޭކަ ސާޅީސް ތިންމީހުން!

އެޗްޕީއޭގެ ޙިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އިއްޔެ ހަވީރު 6:00 އިން މިއަދު ހަވީރު 6:00 އަށް ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ 143 މިހުންނެވެ.
މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 87 ދިވެހީންނާއި، ބަންގްލަދޭޝް 40 މީހަކާއި އިންޑިއާ 10 މީހަކާއި ނޭޕާލް 3 މީހަކާއި ލަނކާގެ 2 މީހަކާއި އަދި މިސުރު މީހެކެވެ`
މިބައްޔަށް ޝިފާ ލިބުނު މީހުންގެ ޢަދަދު މިހާރު މިވަނީ 2884 އަށް އަރައިފައެވެ. މިއަދާއި ހަމައަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5,366 އަށް އަރައިފައެވެ. މި ބައްޔަށް މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ 148 މީހަކަށެވެ.
މި ބަލީގައި 21 މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ