މުފްތީ މެންކް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖައްސަވައި ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހިތްވަރުދެއްވައިފި!

މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް، ކޮވިޑް 19 އިން ދިފާޢުވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިން ޖައްސަވައި ވެކްސިން ޖަހަން އެހެން މީހުންނަށް ވެސް ހިތްވަރުދެއްވައިފިއެވެ. މުފްތީ މެންކް ވެކްސިން ޖައްސަވާފައިވަޏީ ޔޫއޭއީގައި ހުންނަވައިގެންނެވެ. 
ބަލިތަކުން ދިފާޢުވެތިބުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިސްލާމް ދީން ބާރުއަޅައެވެ. 
#Covid19 @muftimenk has been vaccinated in the UAE. pic.twitter.com/tccAFT1KzH
— Yusuf Abramjee (@Abramjee) January 14, 2021
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ