އަނެއްކާވެސް އެޗްޑީސީ މުވައްޒަފެއްގެ ވައްކަމެއް، މިފަހަރު ނެގީ މީހަކު ކުއްޔަށް ދެއްކި ފައިސާ!

އާންމު ފަރާތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސާ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ނެގި އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.
އިތުރު ތަފުސީލު އަންނަނީ ….
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ