ގެއްލިގެން ހޯދާ ފްރާންސްގެ އަންހެންމީހާ ހޯދަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ އަންހެންމީހާ ހޯދަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.
ފްރާންސްގެ ރައްޔިތަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ވަން އޮންލައިންއަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުން އަންނަނީ ފްރާންސްގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޖީން މަނޮން މޯޓެޓްއެވެ. ފުލުހުން ވަނީ މިމައްސަލައާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވެން ނެތްކަމަށް ބުނެފައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ