ގެއްލިގެން ހޯދާ ދޯނިން ދަތުރުކުރި ދެ މީހުން ފެނިއްޖެ

ހިލަވެލި ބަރުކޮށްގެން ފުރި ދޯންޏެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން އަންނައިރު، އެ ދޯނިން ދަތުރުކުރި ދެ މީހުން ފެނިއްޖެއެވެ.
އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ، އެ ދޯނިން ދަތުރުކުރި ދެ މީހުން ލޯންޗަކަށް ފެނިގެން އެކަމުގެ މައުލޫމާތު އެ އިދާރާއަށް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.
''ދެ މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު، އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބޭ'' އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވިއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ