ރައީސްގެ ނިއުސް ބްރީފިންއެއް ހަވީރު 4:30 ގައި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.
އެ މަނިކުފާނުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު ވިދާޅުވީ، މީޑިއާ ބްރީފިން އޮންނާނީ މިއަދު ހަވީރު 4:30 ގައި ރައީސް އޮފީހުގައި ކަމަށެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ