ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިއަދު ހަވީރު 16:00 އިން 17:00 އަށް މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިއަދު ހަވީރު 16:00 އިން 17:00 އަށް މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކަނޑާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ފެނަކަ މީދޫ ބުރާންޗުން ބުނެފިއެވެ. 
 
 
ފެނަކައިން ވަނީ އިއްޔެވެސް މެންދުރު 14:00 އިން ހަވީރު 17:30 އާއި ހަމައަށް މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކަނޑާލާފައެވެ. ފެނަކައިން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ މީދޫއަށް އަލަށް ގެނައި ޖަނަރޭޓަރުގެ ޓެކްނިކަލް މަަސައްތެކެވެ. 
 
ކަރަންޓު ކަނޑާލެވޭ ވަގުތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށްޓަކައި ފެނަކައިން މަޢާފަށް އެދެއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ