ހުޅުމާލޭ ފެސިލިޓީގައި ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ އަންހެނަކު މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މަރުވި 61 ވަނަ މީހާ އެވެ. މިހާރު ވެސް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ އައިސީޔޫގައި ކޮވިޑު ޖެހިގެން ހަތަރު މީހަކަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އޭގެތެރެއިން އެކަކު އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގަ އެވެ. މާލޭގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު މިހާރު މިވަނީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރިވެފައި ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން އަންނަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ....
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ