އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވި ނަމަ ޑީއާރްޕީ އާއި ޕީއޭ މިހާރަށް ވުރެ ވެސް ގިނަ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރާނެ: ޔާމީން

ބަޖެޓް ފާސްވިއިރު އެމްޑަބްލިއުއެސްއީގެ ހިއްސާ ގަތުމަށް 256 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކޮށްފައި: ޔާމީން

ޔާމީނުގެ އިންޓަވިއު: ޑީއާރުޕީއަށް އިންތިހާބު ނާކާމިޔާބުވީ ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީރުން ޖަވާބުދާރީ ނުވެވުމުން: ޔާމީން

އެމްއެމްއޭއިން 200 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް އާ ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ނ. މެމްބަރު ޔާމީން ކުރައްވައިފި

ޕީއޭގެ ރައީސަކަށް ޔާމީން އިންތިހާބުކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ

ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

އެއްވެސް ގޭންގަކާ ގުޅުމެއް ނޯންނާނެ: ޔާމީން

ދެ ޕާޓީގެ ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިނުވަނީ ޑީއާރުޕީގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން: ޔާމީން