މިނިވަން ޖުޑިޝަރީގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރުން ދަނޑިބޭނިޔަ ނުދޭތި: ޔާމީން

ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް މައުމޫން ފެކްޝަންގެ ނޫ ޕޯޑިއަމަށް އައުމަށް ޔާމީން ގޮވާލައްވައިފި

ކޮންމެ ޑޮލަރަކަށް ފުލުހަކު އައްޔަން ކުރާ އިރު، ކޮންމެ މުޖިރިމެއްގެ ފަހަތަށް ފުލުހަކު ނުބެހެއްޓެންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ޔާމީން

ރިޔާސީ ރޭހުގައި ގާސިމްގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ވާން ތައްޔާރު: ޔާމީން

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ގިނަ ގޮނޑިތަކެއް އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުން ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ އެމްޑީޕީ އާއި ޑީއާރްޕީގެ ފޭލްވުމެއް: ޔާމީން

ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުން ހަތަރު މިލިޔަނަށް ވުރެ ބޮޑު: ވަކީލް

ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް ޔާމީން ފުލުހުން އަތުން ބޭނުން ވަނީ 6.4 މިލިއަން ރުފިޔާ: ވަކީލު

ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި 6.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ނަގައިދިނުމަށް އެދެފި

ދަ ވީކްގެ ރިޕޯޓަށް މައުމޫނާއި ޔާމީން ރައްދު ދެއްވައިފި

ގޮންޖަހާފައި މި ބުނަނީ ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ކަމެއް ސާބިތު ނުކުރެވޭނޭ: ޔާމީން