އެމްޑީޕީން ދައްކާހާ ވާހަކައަކާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރަން ނުޖެހޭނެ: ޔާމީން

ޕީޕީއެމުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް މައުމޫނު ވާދަ ކުރައްވާ ނަމަ، އަޅުގަނޑު ވާދައެއްނުކުރާނަން: ޔާމީން

ޕީޕީއެމް އުފެދުނުއިރު ޑީއާރުޕީގައި ސާދަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނިއޮތްކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް އަނިޔާއާއި ގިލަންވެރިކަންދިން ޕާޓީއަކީ ޑީއާރުޕީ: ޔާމީން

ގާސިމާއި، ޔާމީން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު މައްސަލަ އަލުން ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވާކަން ކުރިން ފޯނުން ވިދާޅުވި: ޔާމީން

ގާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން އަބްދުﷲ ގާޒީ ސަސްޕެންޑްކުރަން ގޮވާލުން ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ: ޔާމީން

ޔާމީން ފުލުހަށް ގެންދިއުމުން މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރެއް ނުކުރެވުނު!

ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް ދެ ގަޑިއިރަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި

ޔާމީން ވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ