އަޅުގަނޑުވާނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ރައީސަކަށް: ޔާމީން

"ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ވެރިއެއް"ގެ ޔަގީންކަން ޔާމީން ދެއްވައިފި

ޔާމީން މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާ އެކު ސީމެގުގެ އެޖެންޑާ އިން ރާއްޖެ ނަގައިފި

ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ އަޅުގަނޑުގެ އަޚެއް، އަޅުގަނޑުގެ އުޚުތެއް: ރައީސް ޔާމީން

ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ އަޅުގަނޑުގެ އަޚެއް، އަޅުގަނޑުގެ އުޚުތެއް: ރައީސް ޔާމީން

އަޅުގަނޑު ނަގާނީ މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި: ޔާމީން

ރިއާސީ އިންތިހާބް ޔާމީން ކާމިޔާބް ކުރައްވައިފި