މުއިއްޒުގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ރައީސް ޔާމީން ހަމަޖެއްސެވި ގޮތް ދެކޮޅު ޖެހޭ!

ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް ފަހިކޮށްދިން ފުރުސަތުތައް ނިގުޅައި ގަތުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައިފި

ޒުވާނުން ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ރައީސްް ޔާމީން ފަހިކޮށްދެއްވި ފުރުސަތުތައް ނިގުޅައި ނުގަތުމަށް މުއިއްޒު ގޮވާލައްވައިފި

ދައްތާފުޅުގެ ޖަނާޒާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ޔާމީން ބޭނުންވީ މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި: އިމްރާން

ޔާމީން ބޭނުންވީ މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި ޖަނާޒާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން

ޖަނާޒާއަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި - އިމްރާން

ޖަނާޒާއަށް ގޮސް ޖަލަށް އެނބުރި ދާ ގޮތަށް ނުދާނެ ކަމަށް ޔާމީން ބުނި: އިމްރާން

ވެރިން ތިބީ ކޯޅުމެއްގައި، ރައްޔިތުން ތިބީ މާޔޫސްވެ ގޮތް ހުސްވެފައި: ޔާމީން ރަޝީދު

ޔާމީން އަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ސިންގާއެއް: ޝަހީމް

ޔާމީން ޖަލަށް ލީ ނުހައްގުން ކަމަށް މައުމޫނަށް ވިދާޅެއް ނުވެވޭނެ: ނަޝީދު