ހައިކޯޓުން ޔާމީން މިނިވަންކޮށް، އަލުން މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފި

480 ދުވަސް ފަހުން ޔާމީން މިނިވަންކޮށްފި

ޔާމީން މިނިވަންވެއްޖެ

ރައީސް ފުވައްމުލަކުގައި، ޔާމީން ވެސް މާދަމާ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ޔާމީން ރައީސް މުއިއްޒަށް: މިއޮތް ތައުލީމީ ޒަމާނުގައި ރޯލްމޮޑެލްއަކީ"އަބްދުއްރަހީމޭ" ވިދާޅުވީމާ ދެން ތަސައްވަރު ކުރައްވާ

ކޯޓުތެރެއިން ދައްކާލީ މުއިއްޒުގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި، ނުފޫޒު! ޔާމީން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަލުން މައްސަލަ ބަލަން ނިންމީ މުއިއްޒު އަންގައިގެން! މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ނިންމުމުން އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ވަނީ މުއިއްޒަށް!

މިނިވަންވުމާއެކު މާދަމާ ކެންޕެއިނަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވަނީ

ޕީއެންއެފްގެ ކެމްޕޭނަށް ޔާމީން މާދަމާ ނިކުންނަވަނީ

ޔާމީން މިނިވަންވުމުން އަދުރޭގެ ޝުކުރު މުއިއްޒަށް

ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވަމުން ޔާމީން: "މިހާރު ނާދޭ ދޯ އަބްދުއްރަހީމް"