"އިންޑިއާ މީހުންނާ ގުޅިގެން ބްރިޖެއް ނޭޅޭނެ": ޔާމީން

އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައީސް ޔާމީން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފި

އައްޑޫގައި 5،000 ވަޒީފާ އުފައްދާނަން: ޔާމީން

އަމާޒަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުން އިންޑިއާ ބަލިކުރުން: ރައީސް ޔާމީން

އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުލަނީ އުވަގަށާ މެޝިނަކަށް ނޫން، އެމްޑީޕީއަށް ޑިމޮކްރަސީގެ ވަހަކަ ނުދެއްކޭނެ: ޔާމީން

ޔާމީން، އެމްޑީޕީ އަށް: ޕީޕީއެމްގެ އިންތިހާބު ނަމޫނާއަކަށް ބަލާ

ޔާމީން އައްޑޫގެ ތަފާތު ފިކުރުގެ މީހުންނާ ބައްދަލު ކުރާނެ

ނަސްރުގެ ދުވަސް ޔާމީން ސިފަކުރެއްވީ "ސިއްކަ ޑޭ" ގެ ގޮތުގައި!

ބިރުވެރި ސިއްކަ ދުވަސް އެނބުރި އަތުވެއްޖެ: ރައީސް ޔާމީން

ޗާގޯސްއަކީ މޮރިޝަސްގެ ބައެއް ކަމަށް ބަލައިގަތް ނިންމުން އަނބުރާ ޖަހާނަން: ރައީސް ޔާމީން