24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް ޔާމީން އަނެއްކާވެސް އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެސްފި

ޔާމީން އަނެއްކާވެސް އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެސްފި

ޔާމީން އަނެއްކާވެސް އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެސްފި

ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާވެސް ކުއްލި ގޮތަކަށް އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް، ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

ޔާމީން ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޔާމީން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

ޔާމީން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

ރައީސް ޔާމީން އައިޖީއެމްއެޗުން ދޫކޮށްލައިފި

ޔާމީން ބަންދުކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފްގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފި