ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން މާލެ ގެނައީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލާގައި ބަޔާން ނަގަން: ފުލުހުން

ފުލުހުންގެ ތަހުޤީގަކަށް ރައީސް ޔާމީން މާލެ ގެނެސްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މާލެ ގެނެސްފި

ތަހުގީގުތަކަކީ ޔާމީން ދެކެ ބިރުން އެމްޑީޕީން ހިންގާ ޖަރީމާއެއް

ރައީސް ޔާމީން މާލެ ގެނެސްފި

ރައީސް ޔާމީން ތަހުގީގަށް ފުލުހަށް ހާޒިރު ކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ދެކޮޅު ހެއްދެވި ވާހަކަ ވާކީލުން ދޮގު ކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން ވެކްސިން ޖައްސަވަން އިންކާރެއް ނުކުރައްވާ: ވަކީލުން

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ރައީސް ޔާމީން އިންކާރު ނުކުރައްވާ: ގާނޫނީ ޓީމް