ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ނާޒިމްގެ އަގުވަޒަން ކުރަން ޖެހޭ: މައުމޫނު

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ޖޫން މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކުރަން ފަށައިފި

ނާޒިމަށް ކުރި ހުކުމާ އެކު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ހުސްވެއްޖެ

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރުކަމަށް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވައިފި

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ ޝަރީއަތް އަދި ތާވަލެއް ނުކުރޭ: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ހަރަކާތްތަކަށް މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ޔޫއެންއެފްޕީއޭ އިން ދީފި

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ރުގިއްޔާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

މުރައިދޫއާއި ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މީދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޒުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް