އުޅަނދު ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ، އިތުރު މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނެގިތޯ ބަލަނީ

އާދޭސްކުރީމަ ވެސް ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ތިބޭ އައްޑޫ ސިޓީގެ މެމްބަރުން މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާ ޖަހައިނުދޭ: ނިހާދު

އަލީޕޭ އާއި ވީޗެޓް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކޮށް ރެންމިންބީ އިން ޗައިނާއަށް ފައިސާ ދެއްކޭގޮތް ހަދަނީ

އުރީދޫ ހަދިޔާ ފޮށި ޕްރޮމޯޝަންގެ ބައެއް އިނާމުތައް ހަވާލުކޮށްފި އުރީދޫ އަތޮޅުދުވުމުގައި އޭޕްރީލް މަހުގެ އެއްވަނައަށް އިންސްޓަ360 ކެމެރާއެއް އެމް-ފައިސާ އާއި މަނީގްރާމް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ޚިދުމަތް! އުރީދޫ އެމްފައިސާ މެދުވެ

ކޯވިޑް ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް މާފުކޮށް، ކުރިން ދެއްކި އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ އަނބުރާ ދޭން ނިންމައިފި!

ކޯވިޑް ލޯނަށް އިންޓްރަސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ރައްދުކުރަން ނިންމައިފި

ލޯނު ދައްކާ ހަލާސްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަރެސްޓު ފައިސާ އަނބުރާ ރައްދު ކުރާނެ: އެސްޑީއެފްސީ

މި ސަރުކާރުން ވެސް ފައިސާ ޗާޕުކުރާނެ

ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދަލަށް ދިވެހި ރުފިޔާ އިން ފައިސާ ދެއްކޭނެ ފެހި ސިގްނަލް ފެންނަމުން އެބަދޭ: ސައީދު

ޗައިނާގެ ޔުއާންއިން ގަންނަ މުދަލަށް ދިވެހި ރުފިޔާއިން ވަރަށް އަވަހަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ: ވަޒީރު