ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން މުސްތަފާގެ ފުޑް ކްލަބަށް ކަރަންޓު ދީފި

ވިލާ ހޮޓެލްސްގެ ރިސޯޓުތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނެތް: އޭސީސީ

އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތި ޗެކު ދޫކުރުމުގެ ބިލް ތަސްދީގު ނުކުރައްވައި ފޮނުވާލައްވައިފި

ހެއްކަކު ހާޒިރު ކުރަން ބެހެއްޓި ޑެޕޮސިޓް ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަން ހައި ކޯޓުގެ މައްޗަށް މީހަކު ދަށު ކޯޓުގައި ދައުވާ ކޮށްފި

ޓީވީ އާއި އަޑުގެ މުދަލާއި ފައިސާ އާއި މުވައްޒަފުން 20 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމްބީސީއާ ހަވާލު ކުރަން ހުކުމްކޮށްފި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަށް ދޭ ލޯން: 33 ޕަސެންޓް ލޯން ފައިސާ ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ އެމްޑީޕީ މީހުން!

އިންޑިޔާ ބޭންކަށް ޖަމާ ކުރި ސިލޯން ބޭންކުގެ ޗެކަކަށް ދޫކުރި ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި

ފައިސާ ނުލިބޭތާ ފަސް މަސްވުމުން ދިޔަމިގިލީ އަންހެންވެރިން ރަށް ކުނިކެހުން ހުއްޓާލައި ހަޅުތާލުކޮށްފި

އެކައުންޓްގައި ފައިސާ ނެތި ޗެކް ދޫކުރުމުގެ ބިލް ފާސްކޮށްފި

ކޮފީ ޝޮޕަކުން ދިރާގު ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭ، އާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި