އެއާ ޓެކްސީ ކްރޫންގެ ހަޅުތާލު: ކޮއްތު ފައިސާ ބޮޑުނުކޮށްގެން ކްރޫން ހަޅުތާލު ފެށުމުން، ޓީއެމްއޭގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން އެއާ ޓެކް

އެމްޓީޑީސީ 49- 51 މޮޑެލްގެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވުމަށް 56 ފަރާތަކުން ފައިސާ ދައްކައިފި

މުނިސިޕަލްޓީން ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކައިފި

ހަތް މަހުގެ އިނާޔަތު ފައިސާ ނުލިބިގެން ކޮލެޖުގެ ބައެއް ދަރިވަރުން އެޑިއުކޭޝަނަށް ގޮސް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި

ސާބިތު ދަރަނީގެ ފައިސާ ރ. އަތޮޅު މެންބަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ކޯޓަށް ދައްކަވައި ހަލާސްކުރައްވައިފި

ފަހުގެ ހަބަރު: ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީން ފައިސާ ދޭގޮތަށް އެއްބަސްވުމުން ދިއްދޫ މަސްވެރިން އެނބުރި ގެއަށް ހިނގައްޖެ

ރޯޑްވާދިނަސް ހެދުމަށް ސަރުކާރަށް ފައިސާ ނުނަންގަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައި، ޕާކިން ސްޓިކާތަކުގެ ފީ ކުޑަ ކުރައްވައިފި

ސުނާމީގެ ފައިސާ ނުލިބޭ މީހުންނަށް އެ ފައިސާ މި މަހު ދޫކުރައްވަނީ

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ދޫކުރައްވާ ފައިސާ ރޭގެ ނިޔަލަށް 438 ގެއަކަށް ދެއްވައިފި