އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސް ތިން މެމްބަރަކަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެކައުންޓަކުން ފައިސާ ދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް އޭސީސީ އަށް ހުށަހަޅަ

ތެޔޮ ބިލްތަކަކަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން އެމްއެންއެސްއެލްގެ ބޯޓެއް ލަންކާގައި ހިފަހައްޓައިފި

ރިޓަޔާކުރި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ރިޓަޔާމަންޓް ފައިސާ ނުލިބި "ހުސް އަތާ"

އެއިމް ސްޓޫޑިއޯގެ އާމިރަށް ޑައިރެކްޓަރު ފައްތާހު ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް ހުކުމްކޮށްފި

ފައިސާ ހޯދުމަށް ރަހީނުކުރި ކުއްޖަކު 21 ގަޑިއިރު ފަހުން ސަލާމަތްކޮށް ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ހާއްސަ ފުޓުބޯޅަ މެޗުގެ ބާކީ ފައިސާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާ ހަވާލުކޮށްފި

ނ. އަތޮޅު ޕޯސްޓް އޮފީހުގެ ތިޖޫރި ފަޅާލި މައްސަލަ: ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބައެއް ފައިސާ ހޯދައިފި

ޒަކާތު ފައިސާ އިން ފަގީރުންނަށް ބަހާ ފައިސާގެ މިންވަރު މިހާރު ވާނީ އުނިކޮށްފައި: ޑރ. މަޖީދު

ހަރަދު ކުޑަނުކުރެވެނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުންތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދައްކަން ހުރުމުން: ރައީސް

މިނިސްޓްރީން ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ނުލިބިގެން ބިދޭސީންނަށް އަނެއްކާ ވެސް ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިއްޖެ