އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު 5 ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ގޯނި ގޯންޏަށް އަޅައިގެން އުފުލި މީހުން ތިބީ ގޭގައި: ޖަމީލް

ގިނަ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނުލިބޭ، އެކަމަކު ކަރަންޓެއް ނުކަނޑަން

ކާޑު ނެގުމުން ނޫނީ ފައިސާ ނުލިބޭ ގޮތަށް ބީއެމްއެލް އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ބަދަލުކޮށްފި

ދެން އޭޓީއެމް އިން ފައިސާ ނެގޭނީ ކާޑު ނެގުމުން: ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމްތަކުން ކާޑު ނެގުމުން ފައިސާ ލިބޭގޮތް ހަދައިފި

މިނިސްޓްރީ އަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނަން ބޭނުމެއް ނޫން: އަލީ ވަހީދު

މިއަދުން ފެށިގެން އޭޓީއެމްއިން ފައިސާ ލިބޭނީ ކާޑު ނެގުމުން

ދެން ފައިސާ ނެގޭނީ ކާޑު ނެގުމުން: ބީއެމްއެލް