ރައީސް ޔާމީން އެމްއައިބީގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރީން

މިނިސްޓަރު މަހުލޫފުގެ އެކައުންޓަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީ ފައިސާ ޖަމާވި: އޭސީސީ ރިޕޯޓް

ބ. އަތޮޅުގެ އެތައް ރަށެއްގެ ފައިސާ ހަމައެކަނި އެސްއޯއެފަށް!

އޭސީސީގެ މެންބަރުންނަށްވެސް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރޭ: ނިޔާޒު

އައްޑޫ މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ އާއި ތެލެއް ނުލިބޭ!

ހުކުމާ އެއްގޮތަށް މައުމޫނުގެ ހަތަރު ބޭފުޅުން ފައިސާ ދައްކަވައިފި

ދެކުނު ކޮރެޔާއިން އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ފައިސާ އިތުރުކޮށްފި އެމެރިކާ ސިފައިން ދެކުނު ކޮރެޔާގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭނީ ފައިސާދައްކައިގެން

އިންނަމާދޫން ދެ މާވަރު ހޮވައިފި، ލިބޭ ފައިސާ މިސްކިތެއް އެޅުމަށް

އެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ނެގި ފަރާތްތައް އިންތިހާބުގެ ކުރިން ހާމަ ކުރަން ގޮވާލާ ކެމްޕޭނެއް!

މުހިންމީ ދަރާފައި އޮތްވަރު ބެލުމެއް ނޫން، ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނުން: ޕީޕީއެމް