މ. އަތޮޅު މުބާރާތް: ތާވަލްގެ އެއްވަނަ ހާސިލްކޮށް މުލަކު އެކުވެރި ކްލަބް މުބާރާތުގެ ސެމީއަށް

ފަހު ވަގުތު ކޮޅުފުށިން 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުޅެމުންދިޔަ މުލަކު އެކުވެރި ކްލަބު ހިފަހައްޓައިފި

ރަތްމަންދޫ އަތުން މޮޅުވެ، މުލަކު އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާ ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފި

މުލަކު އެކުވެރި ކްލަބު ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި

މ. އަތޮޅު މުބާރާތް: ގްރޫޕް 'ބީ' ގެ ފުރަތަމަ މެޗު މުލަކު އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މުލަކު ސްކޫލުގައި ގާއިމްކުރި ޖިމްނޭޒިއަމް ހުޅުވައިފި

މުލަކު ސްކޫލުގައި ގާއިމްކުރި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް ހުޅުވައިފި

މަޖިލީހުގެ މުލަކު އަތޮޅުގެ ގޮނޑި ހުސްވުމުން ބައި-އިލެކްޝަން ބާއްވަނީ

މުލަކުގައި ބޭއްވި ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުލަކު ހެލްތް ޓީމުން ހޯދައިފި

މުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި