މުލަކުގައި ބޭއްވި ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުލަކު ހެލްތް ޓީމުން ހޯދައިފި

މުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި

މުލަކު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓަކު ޒަމީރަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމައިފި

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން މުލަކު ސްކޫލަށް އެހީދެއްވި މައްސަލަ އޭސީސީ އަށް

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން މުލަކު ސްކޫލަށް 100،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ރައީސް ވަހީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން މުލަކު ސުކޫލަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން މުލަކު ސްކޫލަށް 100،000ރ. ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

މުލަކު ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ވައްކަންކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބިލެއްދޫ އާއި މާބާއިދޫ އަދި މުލަކު ދާއިރާގެ ގޮނޑިވެސް ޕީޕީއެމަށް