ޖޭއެސްސީއަށް ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު ހޮވައިފި

ހައި ކޯޓުން ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު ޖޭއެސްސީ އަށް ކަނޑައަޅައިފި

އަބްދުﷲ އަބްްދުއްރަހީމްގެ ބޭބެ ޢަބްދުލްވައްހާބަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުކަން ދެއްވައިފި

މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމްގެ ބޭބެ އަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބުކަން ދީފި

އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ކަމަށް ފަރީޝާ އަބްދުﷲ

އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން ނަމަވެސް އަބްދުﷲ ގާޒީ ވަކިކުރުމަށް ރައީސް އެންގެވި: ޑރ. އަފްރާޝީމް

އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް ވެސް އެންމެފަހުން އެމްޑީޕީއަށް

އަޅުގަނޑު ދެން ގުޅޭނީ އެމްޑީޕީ، ނޫނީ އަދާލަތާ: އަބްދުﷲ އަބްދުއް ރަހީމް

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، އަބްދުﷲ ވަހީދު ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލިކަން އިއުލާނުކޮށްފި

ނުރައްކާ ބޮޑު ނުވަ މީހުން: އަބްދުﷲ ނަސީރު އަދި ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވޭ: ޕޮލިސް