ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްގެން 40 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ބިލު ތަސްދީގު ކޮށްފި

ހަތަރު އަތޮޅަކުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އަށް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަން: އަތޮޅު ތެރެއިން 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ގްރީން ފައިނޭންސިންގ ތައާރަފު ކޮށްފި

ގެސްޓްހައުސް ހުޅުވުމާ ދެކޮޅަށް ފުޅަދޫގައިވެސް މުޒާހަރާ ކޮށްފި!

ހަތަރު ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަކަށް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަރުން އައްޔަން ކޮށްފި

ވިލާ ކޮލެޖުން އޭސީސީއޭ އެކްސެލެރޭޓް ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

ރިހިވެލި ރިސޯޓު ހިންގާ ފްރާންސް ކުންފުންޏަށް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އަމުރު ކޮށްފި

ހިޔާތަކުގައި ތިބި 17 ކުއްޖަކު އޭދަފުށީ "އަމާން ވެށި" އަށް ބަދަލު ކޮށްފި