ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ހަމްނާ ދެ ރެކޯޑެއް އައު ކޮށްފި

100 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލަ: 9 މީހުންނަށް ދައުވާ ކޮށްފި

ލ. އަތޮޅުގެ ތިމާވެށީގެ ހާއްސަ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތް ކޮށްފި

ތިމަރަފުށީގައި ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި އަންހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

6 އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި

ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ރީބްރޭންޑް ކޮށްފި

21 އަހަރަށްފަހު އެފްއެސްއެމް ރީބްރޭންޑް ކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ސައިކޮލޮޖީ ލެބް ވިލާ ކޮލެޖުގައި އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

މާޅޮހު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ބ. މާޅޮހު ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްފި