އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތާ ގުޅުން ހުރި 5 ފުލުހަކު މަސައްކަތުން އެކަހެރި ކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު 5 ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކޮށްފި

ދިވެހި އާއިލާ އެއް ލަންކާ އިން ހައްޔަރު ކޮށްފި

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ލަންކާގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ދިވެހި އާއިލާއެއް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި އާއިލާއެއްގެ 5 މެންބަރުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

އައްޑޫގައި ދުވަސްވީ މީހަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަން އުޅުނު މީހެއްގެ މައްޗަށް ހަތަރު ދައުވާއެއް ކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި މުސްކުޅިންނާއި ބެހުނު މީހާއަށް ދައުވާ ކޮށްފި

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ޕީޕީއީ ހަދިޔާ ކޮށްފި

އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މަކުނުދޫން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

މަކުނުދޫގައި އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި