ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި!

ޖޭއެސްސީ އަށް ސުއޫދު ރަސްމީކޮށް އައްޔަން ކޮށްފި

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޒާތީ ކަންކަމާއި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާ ނުބެހި ޚަބަރުތައް ގެނެސްދީ: އެމްއެމްސީ ދޮގު ޚަބަރުތައް ފަތުރާ މީޑިއާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ “ދެންމެ” ނޫސް ހިންގާ ފަރާތް ހޯދަން އިޢުލާނު ކޮށްފި މެމްބަރެއްގެ ދައުރު ހަމަވާތީ އެމްއެމްސީ މެމްބަރުކަމަށް ކުރި

ގުޅިފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލަން ހައިކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފި

ވޯލްޑް ގަވަމެންޓް ސަމިޓް ތެރޭ އިންޑިޔާއާއި، ޔޫއޭއީ އިން 10 އެއްބަސް ވުމެއްގައި ސޮއެ ކޮށްފި! ރާއްޖެއިން އެއްވެސް އެއްބަސް ވުމެއްގައި މިފަހަރު ސޮއެ ނުކުރޭ!

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި އުޅޭ ކުދިންނަށް ދިވެހި ބަހާއި އިސްލާމް ކިޔަވައިދޭ ރިވެލި ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙު ކޮށްފި

އެމްޕީއެލް އެފްއޭއެމް: ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން 10 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި!

ތުރުކީގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ގާއިމު ކޮށްފި

ތުރުކީގައި ދިވެހި އެމްބަސީއެއް ގާއިމް ކޮށްފި

އޭސީސީ އަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިދެނީ ކޮރަޕްޝަން ބެލުމުގެ މެންޑޭޓް، ނަމަވެސް އޭސީސީ ކޮރަޕްޓް ތަނަކަށް ހަދައި ފްލެޓާއި، ގޯތި ދޫކުރާ ތަނަކަށް މުއިއްޒު ބަދަލު ކޮށްފި!