އެމްއާރްއެމް އުވާލުން މަޑުޖައްސާލަން އަމުރު ކޮށްފި

ނައީމާގެ މަރު: މާލެއިން 21 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މާލެއިން 21 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ނަޢީމާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތިން ވަނަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އެމްއާރްއެމް އުވާލުން މަޑުޖައްސާލަން އަމުރު ކޮށްފި

އެމްއާރްއެމް އުވާލުމުގެ ކަންކަން ފަސްކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފި

ޢީދަށް މާލެ ދިއްލާނެ ބޮކި ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި

އިދިކޮޅު 8 މީހަކު ކާފިއު ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް ނިންމި ނިންމުން ހައި ކޯޓުން ބާތިލް ކޮށްފި

ރެސްލިން ތަޅާ އިންޑިއާ އަންހެން ވެރިންގެ ވަރުގަދަ މުޒާހަރާއެއް، އެތައް ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ހެކި ނައްތާލަން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތު މަމްދޫހުގެ މައްޗަށް ކޮށްފި