އިހަވަންދޫ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އެފްއޭއެމް އިންތިހާބު: ގްރީންސްޓްރީޓްސް އާއި ޓީސީ ވެސް ބައްސާމަށް ތާއީދު ކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުގައި ދޮންބައްޕައެއް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ހާއްސަ އެހީިއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފި

ރިޝީ ކަޕޫރުގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ އެޑްމިޓް ކޮށްފި

10 އަަހަރުން 1841 އެންސީއޯ ތަމްރީން ކޮށްފި

މެޑްރިޑްގެ ކުރިމަތިލުން ރެއާލް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ޑޭ އޮފް ވިމެން އެންޑް ގާލްސް އިން ސައިންސް ފާހަގަ ކޮށްފި

ނިޒާރު ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކޮށްފި

ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަނުން ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފި