އައްޑޫގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތް ކޮށްފި

ދޫނިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ސައިޓް މޮބިލައިޒް ކޮށްފި

ކާތިކް 75 ކްރޯޑުގެ 3 ފިލްމެއް ކުޅެން ސޮއި ކޮށްފި

އިންސްޕެކްޝަންގެ ދަށުން މިއަދު 233 ތަނެއް ބަލައި 1 ތަން ބަންދު ކޮށްފި

ޝާހިދު އެޗްޕީއޭގެ ގަވައިދާ ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ތުހުމަތު ކޮށްފި

އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި ހަތް ދައުވާ އަލުން ބެލުމަށް ހައި ކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފި

އީރާނުން ޖަލަށްލި ވަކީލު ނިސްރީން އެޑްމިޓް ކޮށްފި

އިންޑިއާ – ރާއްޖެ ފެރީ ހިދުމަތް އިފްތިތާހް ކޮށްފި

މާލެއިން ބޭރުގައި ކުރި ފުރަތަމަ ސިކުނޑީގެ އޮޕަރޭޝަން އައްޑޫގައި ކޮށްފި

ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުން މަހުރޫމުވެފައިވާތީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ހިމޭން އިހުތިޖާޖެއް ކޮށްފި